Lektor z Anglii NEWS

Lekcje angielskiego dla dorosłych (grupy 8-12 osób)

Kurs dla dorosłych trwa od wrześniu do końca maja. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Lekcje są prowadzone w dniach ustawowo przyjętych za pracujące w oświacie. Bardzo dobry kurs dla dorosłych obejmujący 4-letni okres nauki, na czterech kolejnych stopniach zaawansowania od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Doskonale zaplanowany i realizowany przez naszych nauczycieli program nauczania przygotowuje naszych słuchaczy do praktycznego wykorzystania angielskiego w życiu codziennym.. Nauczyciele prowadzący grupę kładą szczególny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania i rozumienia tekstu słuchanego. Pedagodzy stopniowo proponują trudniejsze zadania prowadzące do wyrobienia u słuchaczy umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Stałe elementy lekcji :
- nauka gramatyki
- nauka pisania (zawsze w oparciu o wzór)
- rozwijanie słownictwa
- ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikacji w języku angielskim
- ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu
- projekcja filmu
- powtórka materiału i ocena postępów na końcu bloku tematycznego

NOWOŚĆ: praca z tablicą interaktywną

Lekcje prowadzą lektorzy o wysokich kwalifikacjach, posiadający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego.