Lektor z Anglii NEWS

Kurs angielskiego dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych

Kurs dla dzieci ze szkół gimnazjalnych trwa od wrześniu do końca maja. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w grupach 8-12 osób. Lekcje są prowadzone w dniach ustawowo przyjętych za pracujące w oświacie. Znakomity kurs dla gimnazjalistów obejmujący 3-letni okres nauki, na trzech kolejnych stopniach zaawansowania od poziomu, elementary do pre-intermediate. Doskonale zaplanowany i realizowany przez naszych nauczycieli program nauczania sprzyja rozwojowi naszych uczniów. Nauczyciele prowadzący grupę kładą szczególny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, pisania ,czytania i rozumienia tekstu słuchanego. Pedagodzy stopniowo proponują trudniejsze zadania prowadzące do wyrobienia u młodzieży umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Stałe elementy lekcji :
- nauka gramatyki
- nauka pisania (zawsze w oparciu o wzór)
- rozwijanie słownictwa
- ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikacji w języku angielskim
- ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu
- ćwiczenia fonetyczno- intonacyjne (ćwiczenie wymowy przy użyciu rymów)
- gry językowe
- powtórka materiału i ocena postępów młodzieży na końcu bloku tematycznego

NOWOŚĆ: praca z tablicą interaktywną

Uczniowie 3 klasy kończą kurs egzaminem gimnazjalnym.

Lekcje prowadzą lektorzy o wysokich kwalifikacjach, posiadający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego.