Lektor z Anglii NEWS

Kurs angielskiego dla maturzystów (grupy 8-12 osób)

Kurs dla maturzystów trwa od wrześniu do końca kwietnia. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Lekcje są prowadzone w dniach ustawowo przyjętych za pracujące w oświacie. Doskonały kurs dla uczniów szkół średnich gwarantujący pełne i solidne przygotowanie do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zaplanowany i realizowany przez naszych nauczycieli program nauczania doskonale przygotowuje naszych uczniów do matury obowiązującej od roku 2011. Nauczyciele prowadzący grupę kładą szczególny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia pisania, czytania i rozumienia testu słuchanego. Pedagodzy stopniowo proponują trudniejsze zadania prowadzące do wyrobienia u młodzieży umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Nasi uczniowie na lekcjach zapoznają się z praktycznymi informacjami dotyczącymi nowej matury. Dodatkowo w czasie kursu nasi uczniowie biorą udział w dwóch symulacjach egzaminu z zachowaniem formy egzaminu maturalnego.
W trakcie nauki młodzież między innymi korzysta z repetytorium języka angielskiego

Stałe elementy lekcji:
- ćwiczenia leksykalno-gramatyczne
- nauka pisania wypracowań
- utrwalanie słownictwa z zakresu zagadnień wyszczególnionych w standardach egzaminacyjnych
- ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikacji w języku angielskim
lekcje z native speaker'm
- ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu
- rozwiązywanie typowych testów maturalnych
- powtórka materiału i ocena postępów na końcu bloku tematycznego

NOWOŚĆ: praca z tablicą interaktywną

Lekcje prowadzą lektorzy o wysokich kwalifikacjach, posiadający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego.