Lektor z Anglii NEWS

Lekcje angielskiego w przedszkolu

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) trwa od września do maja, 2 razy w tygodniu po 30 minut. Kurs obejmuje 60 godziny lekcyjne.
W pierwszym roku nauki dzieci poznają słowa i zwroty związane z ich najbliższym otoczeniem, czyli: dom, rodzina, zwierzęta i rośliny, części ciała, zawody.
Drugi rok nauki to dalsze poszerzanie i utrwalanie słownictwa. Nauczyciele kładą nacisk na rozwijanie umiejętności słuchania i mówienia, przy czym zastosowanie ćwiczeń wprowadzających do nauki czytania i pisania pozwala na stopniowe rozwijanie wszystkich sprawności językowych.

Stałe elementy lekcji:
- wprowadzanie słownictwa za pomocą kart obrazkowych
- nauka poprzez śpiewanie piosenek w języku angielskim
-gry i zabawy językowe
- ćwiczenia fonetyczne i intonacyjne (ćwiczenie wymowy przy użyciu rymów)
- praca z kolorowym podręcznikiem ćwiczeń
- powtórka materiału i ocena postępów dzieci na końcu każdego bloku tematycznego

NOWOŚĆ: praca z tablicą interaktywną

Kończąc naukę w przedszkolu dziecko powinno:
- pamiętać, rozumieć i wymówić od 200-300 słów z takich dziedzin jak: rodzina dom, zwierzęta, warzywa, owoce, części ciała, ubrania.
-znać zwroty grzecznościowe (podziękowania, życzenia ,przeprosiny... etc.)
- swobodnie liczyć do 20
- praktyczne zastosowanie języka angielskiego w sytuacjach takich jak: prośba o pomoc, zabawa, zakupy, zamówienie w restauracji etc.

Lekcje opracowane przez wybitnych pedagogów w oparciu o najnowsze osiągnięcia angielskich metodyków prowadzą lektorzy o wysokich kwalifikacjach z wykształceniem pedagogicznym.