Lektor z Anglii NEWS

Lekcje angielskiego dla młodzieży ze szkół średnich

Kurs dla młodzieży ze szkół średnich trwa od wrześniu do końca maja. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w grupach 8-12 osób. Lekcje są prowadzone w dniach ustawowo przyjętych za pracujące w oświacie. Doskonały kurs dla uczniów szkół średnich obejmujący 3-letni okres nauki, na trzech kolejnych stopniach zaawansowania od poziomu, false beginners do zaawansowanego (intermediate). Zaplanowany i realizowany przez naszych nauczycieli program nauczania doskonale przygotowuje naszych uczniów do matury obowiązującej od roku 2011. Nauczyciele prowadzący grupę kładą szczególny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienie pisania, czytania i rozumienia tekstu słuchanego. Pedagodzy stopniowo proponują trudniejsze zadania prowadzące do wyrobienia u młodzieży umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Stałe elementy lekcji :
- ćwiczenia leksykalno - gramatyczne
- nauka pisania (zawsze w oparciu o wzór)
- utrwalania i rozwijanie słownictwa
- ćwiczenia rozwijające umiejętność komunikacji w języku angielskim
lekcje z native speaker'em
- ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu
- ćwiczenia fonetyczno-intonacyjne
- gry językowe
- powtórka materiału i ocena postępów dzieci na końcu bloku tematyczne

NOWOŚĆ: praca z tablicą interaktywną

Lekcje prowadzą lektorzy o wysokich kwalifikacjach, posiadający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego.