PROMOCJA WRZESIEŃ 50% OPŁATY
DZIECI 4 - 5 - 6 - 7 - LETNIE WRZESIEŃ BEZPŁATNIE NEWS

 

Matura Prime Time (nr dopuszczenia MEN: 335/1/2011) - nowy, czteropoziomowy kurs przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a zwłaszcza liceów ogólnokształcących, przygotowujących się do nowego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Kurs łączy aktywną naukę języka angielskiego z poznawaniem ciekawych zagadnień przedstawionych w sześciu modułach tematycznych. Pierwsza część kursu odpowiada poziomowi A2 w skali przyjętej przez Radę Europy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące kursu z języka angielskiego dla uczniów szkoły średniej