Szkoła Podstawowa

Kurs dla dzieci ze szkół podstawowych trwa od wrześniu do końca czerwca. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut i są prowadzone w grupach 8-12 osób. 
Nauczyciele prowadzący grupę kładą nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania i rozumienia tekstu słuchanego. Pedagodzy stopniowo proponują trudniejsze zadania prowadzące do wyrobienia u dzieci umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Egzamin 8-klasisty

Kurs przygotowujący do egzaminu 8-klasisty trwa od września do końca czerwca. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Doskonały kurs dla uczniów 8 klasy Szkoły Podstawowej gwarantujący pełne i solidne przygotowanie do egzaminu. Nauczyciele prowadzący grupę kładą szczególny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia pisania, czytania i rozumienia testu słuchanego. Nasi uczniowie na lekcjach zapoznają się z praktycznymi informacjami dotyczącymi egzaminu 8-klasisty.

Szkoła Średnia

Kurs dla młodzieży ze szkół średnich trwa od wrześniu do końca czerwca. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu w grupach 8-12 osób. Doskonały kurs dla uczniów szkół średnich obejmujący 4-letni okres nauki, na trzech kolejnych stopniach zaawansowania od poziomu false beginners do zaawansowanego (intermediate). Zaplanowany i realizowany przez naszych nauczycieli program nauczania doskonale przygotowuje naszych uczniów do matury.

Dorośli

Kurs dla dorosłych trwa od wrześniu do końca czerwca. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Obejmuje 4-letni okres nauki, na czterech kolejnych stopniach zaawansowania od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Doskonale zaplanowany i realizowany przez naszych nauczycieli program nauczania przygotowuje naszych słuchaczy do praktycznego wykorzystania angielskiego w życiu codziennym. Nauczyciele prowadzący grupę kładą szczególny nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania i rozumienia tekstu słuchanego. Pedagodzy stopniowo proponują trudniejsze zadania prowadzące do wyrobienia u słuchaczy umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Shopping Cart